GIẢI PHÁP PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày đăng: 24/10/2014

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Quy định về xin cấp giấy phép lao động dưới đây đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013. Để cập nhật thông tin về thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo thủ tục mới xin vui lòng click vào đường link dưới đây:

Người nước ngoài làm việc từ 03 tháng trở lên theo quy định thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

I. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC, ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

1. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

2. Nghị định 34/2008/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3. Nghị định 46/2011/N Đ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/ND-CP quy định về tuyể dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4. Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP  ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

II. BỘ HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

1. Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động

2. Đơn đề nghị xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài  theo mẫu số 07

3. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu số 01 (Nếu là trường hợp tuyển dụng lao động)

4. Một trong những tài liệu sau đây về việc tuyển dụng hoặc điều chuyển người nước ngoài làm việc tại Việt Nam-

Hợp đồng tuyển dụng lao động qua trung tâm giới thiệu việc làm theo mẫu số 13 

- Hợp đồng đăng báo và báo đăng thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp tổ chức. Người sử dụng lao động phải đăng thông tin tuyển dụng ít nhất 1 kỳ trên một báo Trung ương và một tờ báo địa phương. Việc đăng thông tin  tuyển dụng phải thực hiện trước 30 ngày trước khi nộp hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài.

- Thư hoặc quyết định điều chuyển lao động nội bộ từ doanh nghiệp nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Văn bản này phải thực hiện thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt

Lưu ý: Người sử dụng lao động cần xem xét xem lao động mà mình sử dụng thuộc trường hợp nào để chuẩn bị những tài liệu tương ứng

5. Người lao động và người sử dụng lao động cần phải chuẩn bị một trong những tài liệu sau đây liên quan đến trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc
- Bằng đại học trở lên phù hợp với công việc dự kiến làm tại Việt Nam

- Xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài tối thiểu là 5 năm. Xác nhận kinh nghiệm này có thể xác nhận từ một hoặc nhiều doanh nghiệp, tổ chức trước đó người nước ngoài đã làm việc, xác nhận kinh nghiệm này phải phù hợp với công việc và vị trí dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Lưu ý: Những tài liệu này (Bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc) phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt theo quy định
6.  Lý lịch tư pháp
Lý lịch tư pháp được người nước ngoài xin cấp tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam. Người nước ngoài cư trú liên tục tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên sẽ được cấp lý lịch tư pháp tại Việt Nam, cơ quan cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam là sở tư pháp tỉnh, thành phố nơi người nước ngoài đang tạm trú.

Trường hợp lý lịch tư pháp của người lao động được cấp ở nước ngoài thì yêu cầu phài thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt.
7. Bản copy hộ chiếu của người lao động nước ngoài
8. Ảnh 3cm x 4cm, người lao động chuẩn bị 04 chiếc

III. NƠI NỘP HỒ SƠ

Tùy vào từng doanh nghiệp có thể nộp tại Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc tại Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong trường hợp này doanh nghiệp hãy kiểm tra xem cơ quan nào có chức năng thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp tổ chức của mình

IV: THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là 02 năm theo quy định của Bộ luật lao động 2013

V. THỜI HẠN THỊ THỰC VIỆT NAM CẤP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Người nước ngoài được cấp giấy phép lao động được quyền xin cấp thị thực Việt Nam dưới dạng Visa hoặc thẻ tạm trú. Visa có thời hạn tối đa là 1 năm và thẻ tạm trú có thời hạn  tối đa 02 năm. Người lao động nước ngoài có thể lựa chọn một trong hai hình thức thị thực này.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Với phương châm hoạt động: “Một Chữ Tín – Vạn Niềm Tin” AN PHÁT LUẬT luôn mong muốn mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tiện lợi, nhanh chóng, chính xác với chi phí nhỏ nhất. Chúng tôi luôn xác định, giá trị của một doanh nghiệp, một đơn vị tư vấn đặc biệt là tư vấn Luật phải bắt đầu từ những giá trị cốt lõi. Giá trị ấy chỉ tồn tại và phát triển khi chúng tôi có được sự hài lòng của tất cả quý khách hàng.

Là một công ty Luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hàng đầu: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tư vấn đầu tư nước ngoài, xin cấp giấy phép con, tư vấn giải quyết các tranh chấp và cung cấp dịch vụ luật sư cho khách hàng trên phạm vi toàn quốc...

Hotline: 0937 69 75 79

DỊCH VỤ NỔI BẬT

TIN TỨC NỔI BẬT