GIẢI PHÁP PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Dịch vụ quyết toán thuế

Ngày đăng: 28/10/2014

Cách thực hiện :
 +  Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
 +  Điều chỉnh , cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.
 + Xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.
 + Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.
 + Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
 +  Lập báo cáo tài chính năm
 +  Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.
Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:
 +  Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất hàng hóa, phiếu kế toán….
 +  Sổ nhật ký chung
 +Sổ cái các tài khoản
 + Sổ quỹ tiền mặt
 +Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ,   dụng cụ…Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm:
 +  Tờ khai thuế môn bài
 + Tơ khai đăng ký hình thức kế toán
 + Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Với phương châm hoạt động: “Một Chữ Tín – Vạn Niềm Tin” AN PHÁT LUẬT luôn mong muốn mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tiện lợi, nhanh chóng, chính xác với chi phí nhỏ nhất. Chúng tôi luôn xác định, giá trị của một doanh nghiệp, một đơn vị tư vấn đặc biệt là tư vấn Luật phải bắt đầu từ những giá trị cốt lõi. Giá trị ấy chỉ tồn tại và phát triển khi chúng tôi có được sự hài lòng của tất cả quý khách hàng.

Là một công ty Luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hàng đầu: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tư vấn đầu tư nước ngoài, xin cấp giấy phép con, tư vấn giải quyết các tranh chấp và cung cấp dịch vụ luật sư cho khách hàng trên phạm vi toàn quốc...

Hotline: 0937 69 75 79

DỊCH VỤ NỔI BẬT

TIN TỨC NỔI BẬT