Hotline:
0932 04 33 39

Hỗ trợ trực tuyến: 0937 69 75 79 - 093.204.33 39

BẢNG GIÁ THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH

Cập nhật:

BẢNG GIÁ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NỘI DUNG THAY ĐỔI

THỜI GIAN

GIÁ ( VNĐ)

I. THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 ngày

800.000

II. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

800.000

III. THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

800.000

IV. THAY ĐỔI ĐDPL

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

800.000

V. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN, CỔ ĐÔNG

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

900.000

VI.THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

800.000

 

 

Thống kê truy cập
Đang Online: 18 Tổng truy cập: 1,091,823